Alföldi Kéktúra Békés Megyei szakaszával kapcsolatos információk

Utolsó frissítés: 2019. 10. 25.

Információk és tudnivalók az Alföldi Kéktúra, Békés megyei szakaszáról.

UPDATE_2.0: 2019.10. 25-től két helyen változott az Alföldi Kéktúra útvonala: Mágor – Vésztő útvonalon Mágortól Vésztő felé a kerékpárúton kell a javított jelzéseket követni, elkerülve a dögkút környékét. Geszt és Biharugra között pedig  Geszt határában, a halastavak között az új út felkerült a gátra, mely sokkal jobban járható.  

UPDATE: Újraindítottuk a megyei szakasz túramozgalmát. Az igazolófüzet beszerezhető az egyesület elérhetőségein, ára 500 Ft/db + postaköltség. A jelvény a teljesítés igazolása után lesz megvásárolható, melynek ára 1000 Ft/db.
jelvény

A feltöltés folyamatos…

Az AK Békés Megyei – közel 140 km-es – szakaszán a turistajelzéseket Egyesületünk tagjai az MTSZ-el és a Pilisi Parkerdő Zrt-vel kötött együttműködés keretében 2015-ben teljes körűen felújították, illetve azóta gondozzák.
Ezen az oldalon szeretnék a megyénk területén áthaladó KÉK szakaszainak teljesítéséhez szükséges tanácsokat, érdekességeket és információkat megosztani. 
 

Előljáróban: Egyesületünk számontartja a jelenlegi nyomvonal hiányosságait, s azokat jelzi is az illetékeseknek vagy a lehetőségeinkhez képest javítjuk. Ezért kérjük, az esetleges észrevételeiteket az alfoldte@gmail.com címre írjátok meg! Köszönjük!
A Réhely – Dévaványa, Vidratanya – Mágor – Vésztő – Okány – Zsadány- Geszt, de különösen az Okány – Zsadány szakaszhoz ajánlott a GPS készülék használata! Helyenként a füzetben található térkép nem a valóságot ábrázolja, hiszen néhány helyen módosult az AK nyomvonala a füzet kiadása óta. Ezeket az adott szakaszoknál külön jelezzük majd. Sajnos helyenként kevés a festésre alkalmas tereptárgy (fa), ezért kértünk betonoszlopokat, melyek sajnos nem mindig oda kerültek ahová kértük… A fent felsorolt szakaszok nyomvonaláról folyamatosan töltünk fel  *.gpx fájlokat.


Szarvas – Mezőtúri komp.


Ecsegfalva – Dévaványa.


Dévaványa – Körösladány vá. 19,2 km.

Hasznos tippek:
Aki vonattal érkezik, illetve pecsételés után az állomással szemben lévő utcában indul a mintegy 4,5 km hosszú egyenes, egyre romló minőségű út Szeghalom felé. Kissé monoton. 🙂 Ezért javasolt felfrisíteni magunkat az utolsó (Szeghalmi – Eötvös út kereszteződésében) presszóban.
Az ellenkező irányból teljesítve ez a lehetőség nem adott, 19 km séta.
Kerékpárral is járható.

Elkavarási lehetőségek:

Dévaványa irányából: A 4,5 km-es egyenes végig gyaloglása kissé eltompíthatja a turistát, így érdemes figyelni mikor egy enyhe jobb kanyarral beérünk egy erdőbe. Az erdő hamar mezőbe vált, itt, gyakorlatilag azonnal jobbra el kell hagyni a széles földutat! Ezután következik az egyik legszebb, ligetes része a megyei szakasznak! Mintegy két km megtétele után a csatorna partján balra, majd 1,5 km után jobbra kell fordulni, Ladány irányába. A vasutat elérve, még a sínek előtt balra az utcában, az állomásépületig (azzal szemben), figyelmesen át kell kelni a síneken. A forgalmi irodában van a bélyegző.

Körösladány irányából: A Karcagi-út nevű földút enyhe emelkedőben nekimegy egy csatornának – addig ne térjünk le róla -, ott forduljunk balra a csatorna mellé. Mintegy 1,5 kilométer után az elágazásban jobbra a csatornát követve. A ligetes részen átvágó út nemsokára egy széles földútba ér, erre, balra fordulva sok-sok kilométer után elérjük Dévaványát. A településen is menjünk addig egyenesen, amíg tudunk. Az út végén keresztezzük az Ecsegfalvára vezető utat, s menjünk be a vasútállomás várójába. De csak ha bélyegezni is szeretnénk. 🙂


Körösladány vá. – Vidratanya.  12,3km 29m szintemelkedés. kb. 3ó
Hasznos tippek:
A füzetben lévő (35. oldal) térkép szerint a kisgátra letér a jelzés, a valóságban MÁR NEM! Fokközben a bélyegző mindkét helyen – ahová felfestésre került – megtalálható: A Vidratanyában és a vízműveknél is van egy-egy Kéktúra bélyegző. (Bélyegzőpárna viszont nincs. 🙂
A Körösladányi állomásról elindulva a jelzést követve, a Sebes-Körös – folyásirányt tekintve – bal parti gátján el kell gyalogolni a Vidratanyáig, vagy vissza irányban ugyanez. Kerékpárral is jól járható. A gáton gyakran lemeszeli a Vízművek a jelzéseket, de nem kell róla letérni.

Elkavarási lehetőségek:
Körösladány irányából: Mint említettem, a füzetben lévő (35. oldal) térkép szerint a kisgátra letér a jelzés. De 2015-ben megváltozott a nyomvonal és FENT KELL MARADNI A SEBES gátján! Kék szaggatott vonallal jelezve az alábbi térképen.
35-old
A Vidratanya irányából: nem lehet eltévedni.


Vidratanya – Vésztő. (Vésztő vá.) 16,1km 40m szint. kb. 4 óra
Hasznos tippek: Ehhez a szakaszhoz ajánlott a GPS készülék, mert szintes az összes fordulást tisztáson kell végrehajtani, s nem mindenhol van irányjelző oszlop.

Elkavarási lehetőségek:
Vidratanya irányából: A műútról balra fordulva megyünk a főldúton, majd ha a Cifra-hídon átmentünk, forduljunk balra, s az irányt tartva figyelmesen kövessük a jelzést, mely NEM a szemben látható mezőgazdasági telep felé megy, hanem balra (Délre) tart az erdősáv mellett. Hamarosan egy hármas útelágazáshoz érünk, itt ismét balra, a Dió-éri szivattyúház felé kell menni. (Egy megnövelt méretű jelzés van az épületen.) Az épület kerítése mellett forduljunk balra, a gátra, NE menjünk tovább egyenesen! A gátról a máik gátra, jobbra fordulunk, és ezen kanyargunk addig amíg egy betonúthoz nem érünk. Itt jobbra megyünk, kb. egy km-t, majd egy széles földútra forduljunk, balra. Ahonnan újabb 1 km után – egy négyes útkereszteződésben –  forduljunk balra és a bozótos mentén balra tartva a Juhászok szállásán megtaláljuk a bélyegzőt.
Elágazás dió
Itt kell elhagyni a műutat, Mágor felé. Baloldalon sejlik egy oszlop, arra menj! A körökkel jelzett helyeken nagyon figyelj!


Vésztő – Okány.

Hasznos tippek:
Az útvonal jelentősen megváltozott az AK füzetben jelölthöz képest! Már nem kell a vasúti sínek között bukdácsolni!
Vésztőt a Szilér utcán elhagyva, majd balra, a vasút felé kanyarodva át kell menni a síneken és kb. 50 m múlva jobbra kell fordulni a földúton. Ezt kell követni akkor is, amikor a vasutat elhagyva balra fordul az Okány – Ujiráz “műút” irányába, melyet elérve begyalogolhatunk a bélyegző helyéül szolgáló Köröspart utcai boltba.
Okány irányából is így van: Bélyegzést követően NEM kell átmenni a Holt-Sebes beton hídján, hanem jobbra megyünk Ujiráz felé. Mintegy 2700m után balra térünk a földútra, ezt követve keresztezzük a vasutat, majd nem azonnal, hanem 70 – 80 m után megyünk jobbra. 400m múlva, az irányjelző táblánál jobbra forduljunk, így jutunk a Szilér utcába. A városba érve, a Kossuth utcán jobbra, menjünk át a holtágon és azonnal forduljunk mellé, a Szőlőskert utcába. A második – “Széles” utcában jobbra haladva érjük el a legrövidebb úton a bélyegzőt “rejtő” vasútállomást (váróterem fala).

vo-ok


Okány – Zsadány.


Zsadány – Geszt. 10,4 km. (AK 153.)

Hasznos tippek:
Zsadányban a bélyegző NEM a Lengyel Ferenc u. 5 szám alatt, hanem az Attila Király utján található boltban – a felfestett pecsét jelzésnél – van. Ez közelebb is van a KÉKhez. Aki jó kávét, esetleg folyékony kenyeret szeretne: sétájon fel még kb. 500m -t a főútra a Red Line-ba.
Eső után, kora tavasszal ez a szakasz gyalog is nagyon nehezen járható, kerékpárral – megkockáztatom -, egyáltalán nem. Kerékpárral a javasolt útvonal: Zsadány – Mezőgyán – Geszt kastély – vissza Zsadány – Biharugra.

Eső után...        Kilátó       festés
Ez a szakasz bő 2 km-en a Begécsi halastavak gátján halad, jelzés nélkül – tereptárgy hiányában -, de út sincs másik. A gátról – mindkét végén – egy-egy műtárgynál kell letérni.

Elkavarási lehetőségek:
Geszt irányából: A temető után a – fenti képen sárban úszó – széles földút egyszer csak jobbra fordul, csábítva a gyanútlan túrázót. De NE forduljunk jobbra! A turistaút egyenesen folytatódik egy sajnálatosan beszántott úton a szemben levő akácos felé. Az akácos végén enyhén jobbra tartva vágjunk át a szikes mezőn a szemben levő erdő jobb széle felé tartva. Ha itt megvan a jelzés, innen a gyakorlott túrázó Zsadányig nem tévedhet el. (Fent a gáton nincs jelzés, de út is csak egy van.)

Zsadány irányából: A Korhány-csatornát elhagyva a műútról balra fordulunk s betonoszlop hiányában is tartsuk a Keleti irányt. Ha figyelünk, hamarosan lesz egy-egy jelzés és az út bemegy a bozótba.Ebben a bozótban, szűk úton kanyarogva jutunk a képen is látható kilátóhoz. A gáton ebből az irányból sincs jelzés, a műtárgynál térjünk le, majd az erdő sarkán forduljunk balra. Az erdő végén a betonoszlopra festett jelet követve, közel egyenesen vágjunk át a szikes mezőn, majd a jelzést követve be az akácosba. Hamarosan elérjük a széles földutat, a temető sarkánál figyeljünk, mert az út jobbra fordul, de nekünk be kell menni a temetőbe. Innen már nem lehet eltévedni. A pecsét a bélyegző jelzésen letérve, az egykori kastélyparkon átvágva a kastély (iskola) portáján található.


Geszt – Biharugra.

Hasznos tippek:
Geszten a bélyegző jelenleg a Tisza kastélyban található iskolában – a felfestett pecsét jelzésnél – van. Ezt a KÉK-ből a kerítés sarkánál induló régi kastélyparkon átvágó kanyargós ösvényen lehet megközelíteni a kék pecsét jelzésen. Az iskola nincs mindig nyitva! Ilyenkor a református templom mellett haladó ösvényen átvágva kijuthatunk a Kossuth útra, rögtön az Önkormányzat épülete mellé, s akár itt is kérhetünk bélyegzőt! Kicsit nyugatabbra van bolt ugyanezen utcán, de italbolt nagyon messze van.
Eső után, kora tavasszal ez a szakasz gyalog is nagyon nehezen járható, kerékpárral, egyáltalán nem. Kerékpárral a javasolt útvonal: Geszt – Mezőgyán – Zsadány – Biharugra.
Biharugrán a bélyegző az MTSZ által megjelölt s pecsét jelzéssel megerősített sörözőben van.

Elkavarási lehetőségek:
Geszt irányából: Bélyegzés után visszatérünk a kékre s a már említett kerítés mellett, rossz minőségű úton, illegális szeméttelep szomszédságában vezet utunk északi irányba. A kerítés végénél elfogy a jelzés, hiszen szűk 2 km-en keresztül nincs tereptárgy sem. De addig menni kell, amíg elérjük az erdő sarkánál a csatornát. Innen figyeljünk, mert az elágazásnál az erdő mellé, balra kell fordulni, majd hamarosan jobbra. A jelzés a bozótban folytatódik a halastó felé, de ha balról kerüljük, akkor is kijutunk a Begécsi tavak mellett vezető útra. Forduljunk enyhén jobbra és menjünk át a hídon. Innen kb. 3 km-et gyakorlatilag egyenesen kell menni, változatos útviszonyok között. Ha nagy a víz, vagy sár, fel lehet menni a két tó közötti szakaszon a gátra, de a jelzés lent fut. Biharurgához közelítve az út egy nádas előtt ketté válik. Itt balra a Határőrség laktanyája felé, Biharugra felé forduljunk. Kértünk ide betonoszlopot, de csak fa irányjelzőre futotta. 🙁

 Biharugra irányából:


Biharugra – Körösszakál.

Hasznos tippek:
Biharugrán a bélyegző jelenleg a Bölöny kastélytól mintegy 300m-re található Makk Hetes sörözőben – a felfestett pecsét jelzésnél – van. Sajnos annyira a pult mögött, hogy csak a csapos tud bélyegezni! Természetesen meg is teszi, de néha várni kell. Ez a szakasz a Bihari Madárvárta megfigyelő tornyokat is érintve halad, nem mindegyik torony van közvetlenül az út mellett, de az a 70 – 80 méter kitérő mindeképp megéri! Az utunk elhalad Szabó Pál író emlékháza előtt is, megnézésre érdemes! Körösnagyharsányban csak egy italbolt üzemel, abban(!) van a bélyegző. A kék sáv útvonalából jelentősen ki kell térni, mindkét irányból! A pecsét jelzést figyelmesen követni! Az út párszáz méteren az egykori Nagyvárad – Vésztő vasútvonal sínei között halad, de sajnos vonattól nem kell tartani. A megyehatárnál található közúti híd alatt jól láthatóak a régi cölöphíd maradványai. Körösszakálban a bélyegző a Forza Milan sörözőben van. Itt személyesen is lehet bélyegezni, de készséggel segítenek, bélyegző párnájuk is van. (Külön felhívnám a figyelmet a férfi wc urizáló megnevezéseire 🙂 )

Elkavarási lehetőségek:
Körösszakál irányából:Igazából nem lehet eltévedni. Figyeljetek mikor kell letérni a Sebes-Körös gátjáról, jobbra Harsány felé. Körösnagyharsányban a templomnál figyeljetek a bélyegző jelzés letérésére – jobbra, mert ellenkező esetben nagyot fogtok a pecsétért kerülni! 🙂 Egyebekben a jelzés jól követhető.

Biharugra irányából: Sem lehet eltévedni. A Bölöny kastélytól pár száz méterre keletre van a bélyegző hely (Makk Hetes). Innen tovább kell menni keleti irányba a műúton, mindaddig, amíg az el nem fogy. Ez Szilaspusztán – egykor lakott volt, sőt itt is volt kastélya a Bölöny családnak, de mára elbontották – fog megtörténni. Itt a un. Trianoni gátra kell – balra – fordulni, s mintegy 5 km gyaloglás után érjük el a Körösnagyharsány – Körösszeg (Románia) közötti műutat. Ezen balra fordulva elérjük a községet. Az első kereszteződésben ne forduljunk jobbra a kék jelzéssel együtt, hanem menjünk tovább egyenesen a bélyegző helyül szolgáló kocsmáig! Bélyegzés után a kocsma mögötti Klapka úton induljunk jobbra, fel a templomig a pecsét jelzésen, ahol újra becsatlakozunk a kékbe. A vasúti sínek között bolyongunk néhány száz métert, majd jobbra fel a Sebes gátjára, ahol balra menjünk és kb. 2 km múlva a megyehatárt jelentő közúti hídig jutunk.
 

letölthető GPS_track a szakaszról .gpx kiterjesztésben.

Az oldal Földes Péter és Lipthay István munkája.